Network Focused Design

-Booreiland-

Network Focused Design is een holistische ontwerp methode die ontwerpers kunnen volgen om Meta Producten (Internet of Things) te ontwerpen (zie ook boek: Meta Products). Er is onderzoek verricht op welke manier deze ontwerp methode op andere manieren commercieel toegepast kan worden, en voor welke doelgroep dit geschikt zou zijn. Op basis van de bevindingen is er advies gegeven om de bestaande ontwerpmethode te gebruiken als creatieve innovatie workshop. In deze creatieve workshop worden diverse design tools gebruikt om nieuwe 'smart' product-dienstintegratie te ontdekken. Deze workshop was o.a. de basis voor de Innovatiekring Internet of Things.

Bezoek website